Fume Hood

  • BFA сериясы желдетилүүчү түрү

    BFA сериясы желдетилүүчү түрү

    Түтүн капоту эксперименталдык персоналды химиялык лабораториялардагы уулуу химиялык түтүндөн коргоо үчүн негизги тоскоолдук болуп саналат.Бул химиялык эксперименттер учурунда пайда болгон химиялык түтүндөрдү, бууларды, чаңды жана уулуу газдарды натыйжалуу жок кылган жана жумушчуларды жана лаборатория чөйрөсүн коргогон маанилүү эксперименталдык коопсуздук аспабы.

  • BAT сериясы бөлмөдө жүгүртүү түрү

    BAT сериясы бөлмөдө жүгүртүү түрү

    Түтүксүз өзүн-өзү тазалоочу соргуч сырткы желдетүүнү талап кылбаган түтүн капот.Бул операторлорду жана айлана-чөйрөнү зыяндуу газдардан жана ылайдан коргоо үчүн чакан жана орто химиялык эксперименттер жана күнүмдүк химиялык эксперименттер үчүн колдонулушу мүмкүн.