Clean Bench

  • CJV Series Clean Bench

    CJV Series Clean Bench

    Таза отургуч жумушчу зонада жүз деңгээлдеги таза айлана-чөйрөнү камсыздай алат, ал эми тест тапшырмалары булганып калбашы үчүн, жумушчу аймакта иштесе болот. Таза отургучтар өнүмдү коргоону талап кылган көптөгөн колдонмолордо колдонулат. Медициналык жана саламаттыкты сактоо, илимий эксперименттер, электроника, так приборлор, айыл чарба, тамак-аш жана башка тармактар.